bin està en català només si tens el navegador en català, m'equivoco? no veig res a la interfície per canviar la llengua explícitament<br><br><div class="gmail_quote">2012/3/2 Joaquim Perez <span dir="ltr"><<a href="mailto:noguer@gmail.com">noguer@gmail.com</a>></span><br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ep,<br><br>Als motors de cerca del Thunderbird, han tret el motor del google. Com que el de google ja no hi és ara el de bing serà el per defecte.<br>

<br>Ens demanen si estem d'acord.<br><br>Més informació:<br><a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=732218" target="_blank">https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=732218</a><br>

<a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=731590" target="_blank">https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=731590</a><br><br><br><br><br><div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ----------<br>

From: <b class="gmail_sendername"></b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:bugzilla-daemon@mozilla.org" target="_blank">bugzilla-daemon@mozilla.org</a>></span><br>

Date: 2012/3/2<br>Subject: [Bug 732218] [ca] Port bug 731590 - Update Search Engine list for Thunderbird<br>To: <a href="mailto:noguer@gmail.com" target="_blank">noguer@gmail.com</a><br><br><br>Do not reply to this email. You can add comments to this bug at<br>
<a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=732218" target="_blank">https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=732218</a><br>
<br>
Mark Banner (:standard8) <<a href="mailto:mbanner@mozilla.com" target="_blank">mbanner@mozilla.com</a>> changed:<br>
<br>
           What    |Removed                     |Added<br>
----------------------------------------------------------------------------<br>
 Attachment #602144|                            |review?(<a href="mailto:noguer@gmail.com" target="_blank">noguer@gmail.com</a>)<br>
              Flags|                            |<br>
                 CC|                            |<a href="mailto:noguer@gmail.com" target="_blank">noguer@gmail.com</a><br>
<br>
--- Comment #1 from Mark Banner (:standard8) <<a href="mailto:mbanner@mozilla.com" target="_blank">mbanner@mozilla.com</a>> 2012-03-01 15:20:38 PST ---<br>
Created attachment 602144<br>
  --> <a href="https://bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=602144&action=edit" target="_blank">https://bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=602144&action=edit</a><br>
Update search engines<br>
<br>
ca search engine update<br>
<span><font color="#888888"><br>
--<br>
Configure bugmail: <a href="https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email" target="_blank">https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email</a><br>
------- You are receiving this mail because: -------<br>
You are on the CC list for the bug.<br>
</font></span></div><br>
<br>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
<br></blockquote></div><br>