Val, <br><br>M'he mirat fins a la meitat i he fet alguna correcció. Et comento el que he trobat i cal revisar més a fons:<br><br><ul><li>Recorda que hem de parlar de vos, perquè estem parlant al usuaris. Tot l'article està escrit de tu. Fixa't amb un exemple que ja està fet com <a href="https://support.mozilla.com/ca/kb/Navegaci%C3%B3%20privada/revision/4861">aquest</a>.</li>

</ul><ul><li>En general has respectat molt bé el codi que no s'ha de traduir. I has traduït correctament els botons: {button <b>Done</b>} per {button <b>Fet</b>}. Que jo te l'he canviat per  {button <b>Finalitza</b>}, perquè ara no n'estic segur, però crec que era així.  Però està molt bé el que has fet. A més a més com que es tracta d'un botó el tractament en aquest cas és de Tu, ja que és un botó i per tant una ordre que l'usuari dóna a l'ordinador.  </li>

</ul><ul><li><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;"><b>Packet manager</b>, l'has traduït per 
</p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">l'<b>assistent del paquet del distribuïdor</b></p>però és més correcta <b>Gestor de paquets</b>.
</li></ul><ul><li>I també t'he modificat alguna construcció calcada de l'anglès com per exemple "<span class="diff_sub">Quan una actualització està disponible" que hauria de ser "</span><span class="diff_add">Quan hi ha una actualització disponible"</span></li>

</ul>
<style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }</style>Encara faltarà canviar això del tractament de Tu a Vós, però pots veure els canvis que he fet aquí: <a href="https://support.mozilla.com/ca/kb/com-actualitzar-firefox/compare?locale=ca&to=18726&from=18724">https://support.mozilla.com/ca/kb/com-actualitzar-firefox/compare?locale=ca&to=18726&from=18724</a><br>

<br>Pots tornar a editar l'article sempre que vulguis <a href="https://support.mozilla.com/ca/localization#unreviewed">anant aquí</a>. O sigui a la mateixa pàgina on hi ha la llista d'articles que cal traduir ordenats per importància. Al final d'aquesta pàgina hi ha una secció que diu Unreviewed Changes i és on podeu acabar de millorar les traduccions.<br>

<br>Fins aviat<br><br>Quim.<br><br>Quim<br>