<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;">Hola,<br><br>S<span><span><span><span>óc</span></span></span></span> en Xevi d'Olot. El 
dissabte també vaig venir a les jornades de traducció. Tot i que no 
sóc traductor, al meu costat sempre hi ha una traductora, la meva dona. 
 Tinc bons coneixements de català, castellà, anglès i francès. Intentaré
 col.laborar amb el projecte Mozilla amb regularitat. <br><br>Fins aviat<br></td></tr></table>