Gràcies  Vicens,<br><br>Segurament sí que és nostra.<br>La buscaré <br><br>Quim.<br><br><br><div class="gmail_quote">El 13 d’octubre de 2011 12:48, cubells <span dir="ltr"><<a href="mailto:vicent@vcubells.net">vicent@vcubells.net</a>></span> ha escrit:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;"> amb aquesta traduc</blockquote></div><br>