Hola,<br><br>Certament el millor seria ensenyar-los com es fa la traducció via web. Si això els agrada ja hi haurà temps després per ensenyar-los com és la traducció directe via mercurial/svn. <br><br>Penseu que ara mateix el sumo el tenim fatal, la traducció dels complements de l'amo també està tota en anglès, ... jo crec que caldria començar per aquí i després de mica en mica introduir noves coses.<br>

<br>Quim<br>