<br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<br>
Adjunto alguns errors (accesskeys) que he vist en el diàleg de<br>
preferències (Linux).<br>
Eduard, pots provar de canviar-ho in vivo abans d'enviar-ho de nou i<br>
donar-li el vistiplau.<br>
<br></blockquote><div><br>ja sé quins errors vols dir!<br>ocm ho proves in vivo abans d'enviar-ho?<br><br> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">


Salut,<br>
<br>
El 29 de maig de 2010 13:02, Eduard Gamonal <<a href="mailto:xadap2004@gmail.com">xadap2004@gmail.com</a>> ha escrit:<br>
<div><div></div><div class="h5">> tots els canvis aplicats.<br>
> gràcies pel segon mail, però l'he vist després que ja hagués fet jo la<br>
> comprovació. així segur que no hi ha errors :P<br>
><br>
> Edu<br>
><br>
> Eduard Gamonal<br>
><br>
><br>
> 2010/5/26 Jordi Serratosa <<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com">jordis.lists@gmail.com</a>><br>
>><br>
>> Ep<br>
>> Sobre les cadenes que estan en gerundi:<br>
>><br>
>> Connecting…<br>
>> Connectant…<br>
>> --> S'està connectant…<br>
>> (surt 2 vegades)<br>
>><br>
>> Verifying…<br>
>> Verificant…<br>
>> --> S'està verificant…<br>
>><br>
>> Changing your password…<br>
>> Canviant la contrasenya…<br>
>> --> S'està canviant la contrasenya…<br>
>><br>
>> Changing secret phrase and uploading local data, please wait…<br>
>> Canviant la frase secreta i penjant les dades locals. Espereu…<br>
>> --> S'està canviant la frase secreta i penjant les dades locals. Espereu…<br>
>><br>
>> salut<br>
>> jordi s<br>
>><br>
>> El 26/05/2010 12:15, en/na Jordi Serratosa ha escrit:<br>
>><br>
>> Ep Edu<br>
>> merci pels .po!<br>
>> Me'ls he mirat per sobre...<br>
>> Cosetes:<br>
>><br>
>> Sync Delay<br>
>> Retràs de sincronització<br>
>> --> Retard de sincronització<br>
>><br>
>> Disabled (Private Browsing)<br>
>> Deshabilitat (navegació privada)<br>
>> --> Inhabilitat (navegació privada)<br>
>><br>
>> Sync encountered an error while connecting.  It's probably ok, and you<br>
>> don't have to do anything about it.<br>
>> El Sync ha trobat un error en connectar. Probablement no és res i no cal<br>
>> que feu res al respecte.<br>
>> --> El Sync ha trobat un error en connectar. Probablement és normal i no<br>
>> cal que feu res.<br>
>> EXPLICACIÓ:<br>
>> CASTELLANISME: Com a locució ha de ser "pel que fa al cas", "sobre això",<br>
>> "referent a això", "respecte a això", "respecte a" + complement, o canviant<br>
>> la construcció de la frase:  No podeu argumentar res respecte a això.<br>
>> (En aquest cas, es pot ometre sense  problemes)<br>
>><br>
>> The Sync server is a little busy right now, but you don't need to do<br>
>> anything about it.  We'll start syncing your data as soon as we can!<br>
>> El servidor del Sync està una mica ocupat ara mateix, però no cal que feu<br>
>> res al respecte. La sincronització de les vostres dades començarà de seguida<br>
>> que sigui possible.<br>
>> --> El servidor del Sync està una mica ocupat ara mateix, però no cal que<br>
>> feu res. La sincronització de les vostres dades començarà de seguida que<br>
>> sigui possible.<br>
>> (ídem que anterior)<br>
>><br>
>> Terms of Service<br>
>> termes del servei<br>
>> --> Termes del servei<br>
>><br>
>> Privacy Policy<br>
>> política de privadesa<br>
>> --> Política de privadesa<br>
>> Sobre aquestes dues, no n'estic segur: Surten dues vegades cadascuna i<br>
>> sembla que la primera vegada es tracta d'una concatenació de cadenes (I<br>
>> agree to the // Terms of service // and the // Privacy Policy) o sia que en<br>
>> aquest cas estaria bé, però en el segon cas, possiblement s'haurien de posar<br>
>> en majúscules. Caldria veure on surten a la interfície.<br>
>><br>
>> Please confirm you're not a robot ;)<br>
>> Si us plau, confirmeu que no sou un robot ;)<br>
>> --> Confirmeu que no sou un robot ;)<br>
>> (Sisplaus fora! ;-)<br>
>><br>
>> Please enter a valid server URL<br>
>> Introduïu una URL de servidor vàlida<br>
>> --> Introduïu un URL de servidor vàlid<br>
>><br>
>> Your password was rejected by the server, please update your password.<br>
>> El servidor ha rebutjat la contrasenya. Actualitzeu-la<br>
>> --> El servidor ha rebutjat la contrasenya. Actualitzeu-la.<br>
>> (falta el punt final)<br>
>><br>
>> Last Update: in progress…<br>
>> Darrera actualització: en progrés…<br>
>> --> Darrera actualització: en curs…<br>
>><br>
>> Connect to &syncBrand.shortName.label;<br>
>> Connecteu-vos a &syncBrand.shortName.label;<br>
>> --> Connecteu-vos al &syncBrand.shortName.label;<br>
>><br>
>> Create your &syncBrand.shortName.label; Account<br>
>> Creeu el vostre compte de &syncBrand.shortName.label;<br>
>> Creeu el vostre compte del &syncBrand.shortName.label;<br>
>><br>
>> All data on your devices using &syncBrand.fullName.label; will be replaced<br>
>> with your local data.<br>
>> Totes les dades dels vostres dispositius que utilitzen<br>
>> &syncBrand.fullName.label; es reemplaçaran amb les vostres dades locals.<br>
>> --> Totes les dades dels vostres dispositius que utilitzen el<br>
>> &syncBrand.fullName.label; es reemplaçaran per les vostres dades locals.<br>
>><br>
>> Congratulations! &brandShortName; is now set up to automatically sync your<br>
>> \ninformation.<br>
>> Enhorabona! El &brandShortName; està ajustat perquè sincronitzi<br>
>> automàticament \nla vostra informació.<br>
>> --> Enhorabona! El &brandShortName; s'ha configurat perquè sincronitzi<br>
>> automàticament \nla vostra informació.<br>
>><br>
>> Connecting…<br>
>> Connectant…<br>
>> --> S'està connectant…<br>
>> (em sembla que n'hi ha algunes més d'aquest estil)<br>
>><br>
>> Later<br>
>> Després<br>
>> --> Més tard<br>
>> (per mantenir la coherència amb el Firefox)<br>
>><br>
>> Reset<br>
>> Reinicialitza<br>
>> --> Reinicia<br>
>> (per mantenir la coherència amb el Firefox)<br>
>><br>
>> També hi ha algunes cadenes que no queda clar si és l'usuari que s'adreça<br>
>> a l'ordinador o a l'inversa, o sia que només es pot saber un cop veient-ho a<br>
>> la interfície...<br>
>><br>
>> Que aprofiti!<br>
<br>
</div></div><font color="#888888">--<br>
Toni Hermoso Pulido<br>
<a href="http://www.cau.cat" target="_blank">http://www.cau.cat</a><br>
</font><br>_______________________________________________<br>
Mozilla mailing list<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
<br></blockquote></div><br>