Per cert, tinc un dubte  com traduiríeu  "you" quan surt com a remitent o destinatari d'un correu electrònic. En el cas del tb he deixat "vós" però no sé si queda prou bé.<br><br>Quim<br>