Moltes gràcies Toni,<br><br>Em falta llegir alguns correus de mozilla, però el que no he entès exactament és què volen fer amb les branques.  Saps com anirà tot això ?<br><br>Per altra banda el Thunderbird 3.0 portarà el lightning integrat, vol dir això que tota la feina que estic fent pel sunbird 10.0 (comm-central trunk) l'he de replicar a algun altre lloc ? al dashboard no indica res de res.<br>
<br>Quim.<br><br>