Ep he vist aix que est malament "randament", a banda d'aix qu vol dir que pots perdre tot tipus de garantia ?<br>