<div>Bones,</div>
<div> </div>
<div>ens escriuen des del TERMCAT sobre el tema següent:</div>
<div><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><em></em></span></font> </div>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<div><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><em>Fa temps us vam demanar informació i opinió sobre el terme de l'àmbit de la informàtica <b><span style="FONT-WEIGHT: bold">datamart</span></b>, que, segons vam trobar i ens vau confirmar els especialistes, denomina un sistema informàtic que permet crear subconjunts de dades a partir  de la informació d'un gestor de dades (<span style="FONT-STYLE: italic">datawarehouse</span>) amb la finalitat d'extreure informació d'una empresa o dels seus clients per a la presa de decisions estratègiques.</em></span></font></div>
</blockquote>
<blockquote>
<p><em><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></font><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">El terme acaba de passar ara pel Consell Supervisor però la decisió no és encara definitiva. La proposta catalana que semblava que tenia l'aval de més especialistes era <b><span style="FONT-WEIGHT: bold">gestor de subconjunts</span></b> (de dades), però a la reunió del Consell van sorgir altres propostes i voldríem saber si les veieu viables. Són les t'anoto aquí a sota. Podries dir-me quina opinió us mereixen i, definitivament, quina us sembla que seria l'alternativa més adequada (si en teniu alguna altra a banda de les que us anoto, feu-m'ho saber, si us plau):</span></font></em></p>

<p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><em></em></span></font></p>
<ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1">
<li><em><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">gestor de subconjunts (de dades)</span></font> </em>
<li><span></span><em><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><span></span>gestor de consultes</span></font> <font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></font></em> 
<li><em><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">gestor especialitzat</span></font> </em></li></li></li></ol></blockquote>
<p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></font><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Us agrairem les vostres opinions al respecte.</span></font></p>

<p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Gràcies,</span></font></p>
<p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Quico</span></font></p><span></span>