[Mozilla.cat] mozorg/plugincheck.lang

Josep Sanchez papapep a gmx.com
dic oct 15 22:28:19 CEST 2014


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Proposta de traducció.

Salut.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQEcBAEBAgAGBQJUPtjjAAoJEJuo2ANsrVnjqXQIALnp0vOBojL1lSbEoha2Lnc3
ls+S2LwPMJIuxoNLlOIPrTkqcp+f/6ePSoEeGzPB2H4TUcsPQrD3aGWKScglkkA1
/y3IamCvxoz0jrc50tHpoODQYQPJMdsmMyukWrNAGDsMluzehzTqL9CFubMvDfsT
uwEYA+JrFq1cxMC1wR+io4u6rHuZGNvFkNtVvR3G9vcD4nqvhDkYIVa4vzfBHhcs
X+nVuzSvnixe0tkdpGxiy/1atz63X4cxImpjpsyx7Cbopnwk4rFD38buVixIJgdT
S3V3McQmtzFpPx+VQt7BHQVmkesHcOzrU3nI8xx5Z3wSfgbUS2AmstScy9KfTB4=
=tM4E
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- part següent --------------
## active ##
## java_notice ##
## plugin_disable_warning ##
## NOTE: Updated plugincheck page at url: https://www-dev.allizom.org/b/plugincheck/


# Page <title> tag
;Plugin Check & Updates
Comprovació i actualització dels connectors


# This is a button telling the user to update their plugin
;Update Now
Actualitza


# This is a button informing the user of an unknown plugin and provides a URL to research the status of the plugin
;Research
Cerca


# This string is used together with the plugin's name to create a query on Google when using the Research button.
;current version plugin
versió actual del connector


# This is a button informing the user that their plugin is up to date
;Up to Date
Actualitzat


# L10n: This is alt text used on plugin icon images
;Plugin icon
Icona del connector


# This is the string used to indicate that the plugin is unknown
;unknown
desconegut


# This is the string used to indicate that the plugin is vulnerable
;vulnerable
amb risc


# Main title
;Check Your Plugins
Comproveu els connectors


;Keeping your plugins up to date helps Firefox run safely and smoothly.
Mantenir els connectors actualitzats ajuda que el Firefox funcioni millor i sigui segur.


;Looks like you’re using an older version of Firefox.
Sembla que feu servir una versió antiga del Firefox.


;We are aware of a problem detecting current versions of the Java plugin and misreporting them as vulnerable.
Som conscients que hi ha un problema en la detecció de les versions actuals del connector de Java i que informen que és vulnerable.


;We’re working to correct this error. In the meantime, you can <a href="%(download)s">visit the Java website</a> to download the latest version.
Estem treballant per a corregir aquest error. Mentrestant, podeu <a href="%(download)s">visitar el lloc web de Java</a> per a baixar-ne la darrera versió.


;Plugin Status
Estat dels connectors


;Plugin Check <strong>support for Internet Explorer is limited</strong>. Also use Tools > Manage Addons
La comprovació dels complements <strong>per a l'Internet Explorer és limitada</strong>. Feu servir també Eines > Gestiona els complements


;Step 1: Click Update to update a plugin.
Pas 1: Feu clic a Actualitza per actualitzar un connector.


;Step 2: Complete all recommended updates before restarting your browser.
Pas 2: Completeu les actualitzacions recomanades abans de reiniciar el navegador.


;Potentially vulnerable plugins
Connectors amb risc potencial


;Plugin
Connector


;Status
Estat


;Action
Acció


;Outdated Plugins
Connectors desactualitzats


;Unknown Plugins
Connectors desconeguts


;These plugins are up to date
Aquests connectors estan actualitzats


;Back to Top
Torna a dalt


;Frequently Asked Questions
Preguntes més freqüents


;What is a plugin?
Què és un connector?


;Plugins power videos, animation and games
Els connectors fan possible tenir vídeos, animacions i jocs.


;They're built outside of Firefox by companies like Adobe Systems and Apple
Els d'empreses com Adobe Systems i Apple no són part del codi del Firefox.


;Plugins don't always update automatically.
Els connectors no sempre s'actualitzen automàticament.


;Why should I update my plugins?
Per què hauria d'actualitzar els meus connectors?


;Old plugins can interrupt browsing and waste your time.
Els connectors antics poden interrompre la navegació i fer-vos perdre el temps.


;Old plugins <strong>increase your risk</strong> for attack by malware, viruses, and other security threats.
Els connectors antics <strong>incrementen el risc</strong> d'atacs per programari maliciós, virus i altres amenaces de seguretat.


;<strong>Updated plugins have improvements</strong> that make the web <strong>better and safer</strong> for you.
<strong>Els connectors actualitzats tenen millores</strong> que fan el web <strong>millor i més segur</strong> per l'usuari.


# alt image
;Screenshot of Add-Ons manager
Captura de pantalla del gestor de complements


;How can Firefox help me?
Com em pot ajudar el Firefox?


;In the future, Firefox will update plugins for you. Until then, you should regularly check this page and update your plugins to stay safe.
En el futur, el Firefox us actualitzarà els connectors. Fins llavors, hauríeu de comprovar sovint aquesta pàgina i actualitzar els connectors per mantenir-vos segur.


;Which Plugins do I have?
Quins connectors tinc?


;We automatically detected your plugins above, to view your installed plugins in Firefox follow these steps:
Hem detectat automàticament els vostres connectors a dalt. Per veure els que teniu instal·lats al Firefox seguiu aquests passos:


;Want to spread the word?
Feu córrer la veu


;Help your friends stay safe online! Visit <a href="%(url)s">Firefox Affiliates</a> to get a plugin check badge for your site.
Ajudeu els vostres amics a mantenir-se segurs en línia! Visiteu els <a href="%(url)s">afiliats de Firefox</a> per obtenir l'acreditació de verificació de connectors pel vostre lloc web.


;How do I disable a plugin?
Com inhabilito un connector?


;In Firefox:
En el Firefox:


;Open the Tools menu.
Obriu el menú Eines.


# If you want to display the menu icon after the link, use "menurev" as CSS class instead of "menu" fot the link
;Open the <span class="menu">menu</span>.
Obriu el <span class="menu">menú</span>.


;Choose Add-ons.
Trieu Complements.


;Click the plugins tab.
Feu clic a la pestanya de connectors.


;Click on the drop down next to the plugin you wish to disable.
Feu clic al desplegable al costat del connector que voleu inhabilitar.


;Click on a plugin in the list.
Feu clic en un connector de la llista.


;Select "Never Activate" from the available choices.
Trieu "Mai actiu" de les opcions disponibles.


;Click the Disable button.
Feu clic en el botó Inhabilita button.


;Caution: disabling a plugin means that you will no longer be able to do certain things. For example, if you disable Flash, you will not be able to watch videos on YouTube.
Compte! Inhabilitar un connector vol dir que no podreu fer algunes coses. Per exemple, si inhabiliteu el Flash, no podreu veure vídeos a Youtube.


;Caution: disabling a plugin means that you will no longer be able to do certain things. For example, if you disable Flash, you will not be able to watch videos on some streaming video websites.
Compte! Inhabilitar un connector vol dir que no podreu fer algunes coses. Per exemple, si inhabiliteu el Flash, no podreu veure vídeos en llocs populars que en transmeten.


;Mozilla Support
Ajuda de Mozilla


;Have more questions?
Alguna pregunta més?


;Visit <a href="%(sumo_url)s">support.mozilla.org</a> for more help!
Visiteu <a href="%(sumo_url)s">support.mozilla.org</a> per obtenir més ajuda.
Més informació sobre la llista de correu Mozilla