[Mozilla] plugincheck.lang per revisar

Josep Sanchez papapep a gmx.com
dij set 26 22:24:04 CEST 2013


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Doncs això, un altre!

Ja direu si vaig bé o no fent-ho així... ;)

Salut.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQIcBAEBAgAGBQJSRJfkAAoJEJBOJru8PbFKKdYQALRUaK/QHf/+r6HckuS6n/Ya
Dx7rMHo7tVUuS+pqtbgaWLwn2FIN2TpVMWXCT6BA6WXJ5SL3wiItCN87GJmVzFxm
osW7kyRjECedExVue6UIK3m/+4y6c8KFBEv4W0mn/R1NDB0Bmon4MhGRp7k/83FQ
sQmz69ZAnW/qPDQIydO3vcbYDofuZ9+s4BN9CPJdClakC3HjWqgdZYKnAUTxIFiX
AK63Pg+BCSp6r5yg/obescg3pWkPi/Xwv8btrnpuF+IKQfF9HFUFV2j+4fIL+6zG
TVabrrz1nexiMIr1gjuxRazeqiRWsQBwBrAgk4hGRGw1YyGwPdMngPZb91MZ06QS
m4O87AcglRAgrVq4Xqt0NrXak0mQNNJR2fet/sy9iu0s3DGusDglFkxebIzNFPh4
W1+mw1B+CweAeQ+OQhugciP1te4Wq7WnohUIAEnIlYFxW+LmDJFvbEAxfYmBcMJz
kXRV34NQRUHyOjguBE3+/t00IY4u1p+OYdpC+tVmHCUfYhbqJ01+DZejtxIPqHsi
+zqqlcmqTAgUm3rlhQfCJntBP4fmhCxlETnufl/byGR+6xTldrfobDIhOE3OXBVy
M8Rn4bomwqbImKuiPP/uA7IV7bnqiKsF9hULLgln0FnzcFGBtiGONr/oQSvSExyY
e++FsS4+p9q895x5Ht7p
=c4Sh
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- part següent --------------
## NOTE: Updated plugincheck page at url: https://www-dev.allizom.org/b/plugincheck/


# Page <title> tag
;Plugin Check & Updates
Verificació i actualització de connectors


# This is a button telling the user to update their plugin
;Update Now
Actualitza


# This is a button informing the user of an unknown plugin and provides a URL to research the status of the plugin
;Research
Cerca


# This string is used together with the plugin's name to create a query on Google when using the Research button.
;current version plugin
versió actual del connector


# This is a button informing the user that their plugin is up to date
;Up to Date
Actualitzat


# L10n: This is alt text used on plugin icon images
;Plugin icon
Icona del connector


# This is the string used to indicate that the plugin is unknown
;unknown
desconegut


# This is the string used to indicate that the plugin is vulnerable
;vulnerable
amb risc


# Main title
;Check Your Plugins
Comproveu els connectors


;Keeping your plugins up to date helps Firefox run safely and smoothly.
Mantenir els connectors actualitzats ajuda a que el Firefox funcioni millor i sigui més segur.


;Plugin Status
Estat dels connectors


;Plugin Check <strong>support for Internet Explorer is limited</strong>. Also use Tools > Manage Addons
La comprovació dels complements <strong>per a l'Internet Explorer és limitada</strong>. Feu servir també Eines > Gestiona els complements


;Step 1: Click Update to update a plugin.
Pas 1: Feu clic a Actualitza per actualitzar un connector.


;Step 2: Complete all recommended updates before restarting your browser.
Pas 2: Acabeu amb les actualitzacions recomanades abans de reiniciar el navegador.


;Potentially vulnerable plugins
Connectors amb risc potencial


;Plugin
Connector


;Status
Estat


;Action
Acció


;Outdated Plugins
Connectors desactualitzats


;Unknown Plugins
Connectors desconeguts


;These plugins are up to date
Aquests connectors estan actualitzats


;Back to Top
Vés al capdamunt


;Frequently Asked Questions
Preguntes més freqüents


;What is a plugin?
Què és un connector?


;Plugins power videos, animation and games
Els connectors fan possible tenir vídeos, animacions i jocs.


;They're built outside of Firefox by companies like Adobe Systems and Apple
Els d'empreses com Adobe Systems i Apple no són part del codi del Firefox.


;Plugins don't always update automatically.
Els connectors no sempre s'actualitzen automàticament.


;Why should I update my plugins?
Per què hauria d'actualitzar els meus connectors?


;Old plugins can interrupt browsing and waste your time.
Els connectors antics poden interrompre la navegació i fer-vos perdre el temps.


;Old plugins <strong>increase your risk</strong> for attack by malware, viruses, and other security threats.
Els connectors antics <strong>incrementen el risc</strong> d'atacs per programari maliciós, virus i altres amenaces de seguretat.


;<strong>Updated plugins have improvements</strong> that make the web <strong>better and safer</strong> for you.
<strong>Els connectors actualitzats tenen millores</strong> que fan el web <strong>millor i més segur</strong> per l'usuari.


# alt image
;Screenshot of Add-Ons manager
Gestor de captures de pantalles de complements


;How can Firefox help me?
Com em pot ajudar el Firefox?


;In the future, Firefox will update plugins for you. Until then, you should regularly check this page and update your plugins to stay safe.
En el futur, el Firefox us actualitzarà els connectors. Fins llavors, hauríeu de comprovar sovint aquesta pàgina i actualitzar els connectors per mantenir-vos segur.


;Which Plugins do I have?
Quins connectors tinc?


;We automatically detected your plugins above, to view your installed plugins in Firefox follow these steps:
Hem detectat automàticament els vostres connectors a dalt. Per veure els que teniu instal·lats al Firefox seguiu aquests passos:


;Open the Tools menu.
Obriu el menú Eines.


;Choose Add-ons.
Trieu Complements.


;Click the plugins tab.
Feu clic a la pestanya de connectors.


;Want to spread the word?
Voleu difondre la paraula?


;Help your friends stay safe online! Visit <a href="%(url)s">Firefox Affiliates</a> to get a plugin check badge for your site.
Ajudeu als vostres amics a mantenir-se segurs en línia! Visiteu els <a href="%(url)s">afiliats de Firefox</a> per obtenir l'acreditació de verificació de connectors pel vostre lloc web.


;How do I disable a plugin?
Com inhabilito un connector?


;In Firefox:
En el Firefox:


;Click on a plugin in the list.
Feu clic en un connector de la llista.


;Click the Disable button.
Feu clic en el botó Inhabilita button.


;Caution: disabling a plugin means that you will no longer be able to do certain things. For example, if you disable Flash, you will not be able to watch videos on YouTube.
Compte! Inhabilitar un connector vol dir que no podreu fer algunes coses. Per exemple, si inhabiliteu el Flash, no podreu veure vídeos en llocs populars que en transmeten.


;Mozilla Support
Suport de Mozilla


;Have more questions?
Alguna pregunta més?


;Visit <a href="%(sumo_url)s">support.mozilla.org</a> for more help!
Visiteu <a href="%(sumo_url)s">support.mozilla.org</a> per a més ajuda!

Més informació sobre la llista de correu Mozilla