[Mozilla] Fwd: [Bug 732218] [ca] Port bug 731590 - Update Search Engine list for Thunderbird

Joaquim Perez noguer a gmail.com
div mar 2 12:24:53 CET 2012


Ep,

Als motors de cerca del Thunderbird, han tret el motor del google. Com que
el de google ja no hi és ara el de bing serà el per defecte.

Ens demanen si estem d'acord.

Més informació:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=732218
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=731590
---------- Forwarded message ----------
From: <bugzilla-daemon a mozilla.org>
Date: 2012/3/2
Subject: [Bug 732218] [ca] Port bug 731590 - Update Search Engine list for
Thunderbird
To: noguer a gmail.com


Do not reply to this email. You can add comments to this bug at
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=732218

Mark Banner (:standard8) <mbanner a mozilla.com> changed:

     What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
 Attachment #602144|              |review?(noguer a gmail.com)
       Flags|              |
        CC|              |noguer a gmail.com

--- Comment #1 from Mark Banner (:standard8) <mbanner a mozilla.com>
2012-03-01 15:20:38 PST ---
Created attachment 602144
 --> https://bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=602144&action=edit
Update search engines

ca search engine update

--
Configure bugmail: https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are on the CC list for the bug.
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/mozilla/attachments/20120302/cd689f2f/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Mozilla