[Navegador] Re: Actualització de l'About:mozilla

Jordi Serratosa jordis.lists a gmail.com
diu abr 13 22:20:12 CEST 2008


Ep Toni
La traducció em sembla molt bé. Només un comentari:
Aquest tal "Mamon", al principi el poses sense accent i al final amb 
accent (que queda curiós, si més no ;-)
Caldria seguir un mateix criteri.
Veig que és una referència al nou testament. Veig que a l'Enciclopèdia 
Catalana hi apareix aquest "bon home":

Mammon: Poder quasi personal, antidiví, que representa la corrupció.
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0039654

Potser valdria la pena conservar les dues enes?

salut
jordi s


Toni Hermoso Pulido wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Proposta:
> 
> <!ENTITY mozilla.quote
> 'Mamon dormia. I la <em>bèstia renascuda</em> s'escampà sobre la terra i
> sos nombres cresqueren com legions. Proclamaren els temps i
> <em>sacrificaren</em> les collites en foc, amb les <em>arteroses
> guineus</em>. I crearen un món nou a llur pròpia imatge, com havien
> promès en les <em><a
> href="http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html">sagrades
> escriptures</a></em>, i <em><a
> href="http://wiki.mozilla.org/About:mozilla">parlaren</a></em> de la
> bèstia amb llurs descendents. Mamón despertà, i ai las!, no era
> <em>res</em> més que un seguidor.'>
> 
> <!ENTITY mozilla.from
> 'd'<strong>El Llibre de Mozilla,</strong> 11:9<br/><small>(10a
> edició)</small>'>
> 
> En/na Toni Hermoso Pulido ha escrit:
>> Hola gent,
>>
>> com passa en cada versió, tenim una actualització de la cita del llibre
>> de Mozilla. En el proper Firefox 3:
>>
>> <!ENTITY mozilla.quote
>> 'Mammon slept. And the <em>beast reborn</em> spread over the earth and
>> its numbers
>> grew legion. And they proclaimed the times and <em>sacrificed</em> crops
>> unto the
>> fire, with the <em>cunning of foxes</em>. And they built a new world in
>> their own
>> image as promised by the <em><a
>> href="http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html">
>> sacred words</a></em>, and <em><a
>> href="http://wiki.mozilla.org/About:mozilla">spoke
>> </a></em> of the beast with their children. Mammon awoke, and lo! it was
>> <em>naught</em> but a follower.'>
>>
>> <!ENTITY mozilla.from
>> 'from <strong>The Book of Mozilla,</strong> 11:9<br/><small>(10th
>> Edition)</small>'>
>>
>>
>> Algu s'hi anima? ;)
>>
>> El que tenim actualment, per tenir present l'estil:
>>
>> I la bèstia caigué i els infidels se n'alegraren.
>> Però no estava tot perdut, car de les cendres en sorgí un gran ocell.
>> L'ocell esguardà els infidels i els obsequià amb
>> foc i trons.
>> Car la bèstia renasqué amb renovades forces,
>> i els seguidors de Mamon s'encongiren d'horror.
>>
>>
>> d'El llibre de Mozilla, 7:15Més informació sobre la llista de correu Mozilla