[Navegador] Re: Actualització de l'About:mozilla

Toni Hermoso Pulido toniher a softcatala.org
diu abr 6 19:59:22 CEST 2008


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Proposta:

<!ENTITY mozilla.quote
'Mamon dormia. I la <em>bèstia renascuda</em> s'escampà sobre la terra i
sos nombres cresqueren com legions. Proclamaren els temps i
<em>sacrificaren</em> les collites en foc, amb les <em>arteroses
guineus</em>. I crearen un món nou a llur pròpia imatge, com havien
promès en les <em><a
href="http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html">sagrades
escriptures</a></em>, i <em><a
href="http://wiki.mozilla.org/About:mozilla">parlaren</a></em> de la
bèstia amb llurs descendents. Mamón despertà, i ai las!, no era
<em>res</em> més que un seguidor.'>

<!ENTITY mozilla.from
'd'<strong>El Llibre de Mozilla,</strong> 11:9<br/><small>(10a
edició)</small>'>

En/na Toni Hermoso Pulido ha escrit:
> Hola gent,
> 
> com passa en cada versió, tenim una actualització de la cita del llibre
> de Mozilla. En el proper Firefox 3:
> 
> <!ENTITY mozilla.quote
> 'Mammon slept. And the <em>beast reborn</em> spread over the earth and
> its numbers
> grew legion. And they proclaimed the times and <em>sacrificed</em> crops
> unto the
> fire, with the <em>cunning of foxes</em>. And they built a new world in
> their own
> image as promised by the <em><a
> href="http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html">
> sacred words</a></em>, and <em><a
> href="http://wiki.mozilla.org/About:mozilla">spoke
> </a></em> of the beast with their children. Mammon awoke, and lo! it was
> <em>naught</em> but a follower.'>
> 
> <!ENTITY mozilla.from
> 'from <strong>The Book of Mozilla,</strong> 11:9<br/><small>(10th
> Edition)</small>'>
> 
> 
> Algu s'hi anima? ;)
> 
> El que tenim actualment, per tenir present l'estil:
> 
> I la bèstia caigué i els infidels se n'alegraren.
> Però no estava tot perdut, car de les cendres en sorgí un gran ocell.
> L'ocell esguardà els infidels i els obsequià amb
> foc i trons.
> Car la bèstia renasqué amb renovades forces,
> i els seguidors de Mamon s'encongiren d'horror.
> 
> 
> d'El llibre de Mozilla, 7:15
> - --
Toni Hermoso Pulido
http://www.cau.cat
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFH+Q963O471rZ7Q9wRAt03AKCPV0xudYq7K8IYed6bLfedZr3XSwCfR8fd
JWQQkzeyWgqXLoOpj7NIZtQ=
=bwFM
-----END PGP SIGNATURE-----Més informació sobre la llista de correu Mozilla