<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">Al 02/01/2013 23:38, En/na
      "M.A.J.Bellés-Knijnenburg" ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:7A8F28B9-43BB-4CC4-A051-7F0BFE395DDE@ziggo.nl"
      type="cite">Señor Toni Hermoso i Pau Sellés
      <div>Avui vaig rebre 5 e-mails i no m'interssen gaire.</div>
      <div>No les vui rebre mes. Jo soc Holandesa i vaig aprendre el
        Català en les vacances a Barcelona. Moltes vegades miro el Soft
        Catala per veure si encare va bè el meu "Català".</div>
      <div>Gracies. pero no vui rebre mes!</div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; ">Margreet
          Bellés-Knijnenburg</span>
        <div>
          <div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse:
              separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Chalkboard;
              font-style: normal; font-variant: normal; font-weight:
              normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;
              orphans: 2; text-align: auto; text-indent: 0px;
              text-transform: none; white-space: normal; widows: 2;
              word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px;
              -webkit-border-vertical-spacing: 0px;
              -webkit-text-decorations-in-effect: none;
              -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width:
              0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span"
                style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0);
                font-family: Arial; font-style: normal; font-variant:
                normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal;
                line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px;
                text-transform: none; white-space: normal; widows: 2;
                word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing:
                0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;
                -webkit-text-decorations-in-effect: none;
                -webkit-text-size-adjust: auto;
                -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; ">
                <div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode:
                  space; -webkit-line-break: after-white-space; "><span
                    class="Apple-style-span" style="border-collapse:
                    separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;
                    font-style: normal; font-variant: normal;
                    font-weight: normal; letter-spacing: normal;
                    line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px;
                    text-transform: none; white-space: normal; widows:
                    2; word-spacing: 0px;
                    -webkit-border-horizontal-spacing: 0px;
                    -webkit-border-vertical-spacing: 0px;
                    -webkit-text-decorations-in-effect: none;
                    -webkit-text-size-adjust: auto;
                    -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; ">
                    <div style="word-wrap: break-word;
                      -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break:
                      after-white-space; ">
                      <div><a moz-do-not-send="true"
                          href="mailto:maj.belles@ziggo.nl">maj.belles@ziggo.nl</a></div>
                      <div>Schaarsbergenstraat 110</div>
                      <div>2573 BZ DEN HAAG</div>
                      <div>070 3883579</div>
                    </div>
                  </span></div>
              </span></span>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Mac mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Mac@llistes.softcatala.org">Mac@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mac">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mac</a>
</pre>
    </blockquote>
    Hola, no soc ni el Toni Hermoso, ni en Pau Sellés....<br>
    I a mi si que no m'interessa, ni el seu catala d'estiu ni res més
    dels seus problemes...<br>
    Ernest Parcerisa<br>
  </body>
</html>