<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 30 juliol de 2014 19:29, Jordi Mas <span dir="ltr"><<a href="mailto:jmas@softcatala.org" target="_blank">jmas@softcatala.org</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br>
Ep gent,<br>
<br>
S'ha publicat la versió 4.3. He fet una actualització ràpida del binari que recomanem per la a Windows en la fitxa Rebost[1] perquè la majoria d'usuaris de Windows usin aquesta nova versió.<br>
<br></blockquote><div><br></div><div>Gràcies Jordi, he actualitzat els enllaços de baixades de la resta de fitxes relacionades.<br> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Caldria revisar tota la fitxa amb calma[2], caldrà revisar si les versions Fresh i Estable són correctes. També cal considerar on diem "Si el LibreOffice no corregeix" si podem incloure les versions exactes amb els problemes.<br>

 <br></blockquote><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Per últim comentar que pels usuaris neòfits els termes "fresh" i "stable" probablement volen dir poca cosa. Jo suggeriria usar "- darrera versió (fresh)" i - versió estable (stable) o quelcom similar on quedés més clara la distinció.<br>

<br></blockquote><div><br></div><div>He fet un petita repassada. A can LibreOffice usen Fresh i Still, però formalment totes dues branques són estables. El problema de nomenclatura no és nostres, és a upstream. He intentant expressar-ho el millor possible.<br>
<br></div><div>Joan Montané<br></div></div><br><br></div></div>