<div dir="ltr"><div>Alguna cosa no va bé, si vaig a:</div><div><a href="http://www.libreoffice.org/download/?type=rpm-x86_64&version=4.2.0&lang=pick">http://www.libreoffice.org/download/?type=rpm-x86_64&version=4.2.0&lang=pick</a></div>
<div><br></div><div>i li done a l'opció 'Change the language' no passa res, les developers tools del chrome diuen que alguna cosa ha anat mal per baix:</div><div><img src="cid:ii_14426a046eef2ee2" alt="Imatge en línia 2"><br>
</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 12 febrer de 2014 14.24, Joan Montané <span dir="ltr"><<a href="mailto:joan@montane.cat" target="_blank">joan@montane.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br></div><div class="gmail_extra">Hola,<br><br></div><div class="gmail_extra">
podeu verificar que el web de baixada ja funciona bé amb la versió valenciana?<br><br>Haurien d'haver corregit el nom visible de la llengua, tant per a la versió 4.2 i 4.1.5<br>
</div><div class="gmail_extra">Els enllaços de baixada haurien de baixar la versió corercta del valenciŕ per a cada cas.<br><br></div><div class="gmail_extra">Sisplau, digue-me alguna cosa.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br><br></font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div class="gmail_extra">
Joan Montané<br><br></div></font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
LibreOffice mailing list<br>
<a href="mailto:LibreOffice@llistes.softcatala.org">LibreOffice@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div><br></div>