<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 13 gener de 2014 0.50, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br>
Només volia comentar-ho perquè crec que és millor que *no* toqueu el Pootle, perquè seria fer feina que ja està feta i, fins i tot, podria ser contraproduent.<br>
<br></blockquote><div><br></div><div>D'acord, no toco res al Pootle fins que avisis. Puc treballar en l'ajuda?<br></div></div><br></div><div class="gmail_extra">Joan Montané<br></div></div>