<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Entre línies.<br>
      <br>
      El 11/12/13 13:40, Joan Montané ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAKaaSX8RVDRfFNWq4pA6s_mGf-K5mFf4dR9eHrSRWH409-2ryA@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Gràcies per les proves Pau, et comento.<br>
        <div>
          <div class="gmail_extra"><br>
            <br>
            <div class="gmail_quote">El dia 11 de desembre de 2013
              12.38, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span>
              ha escrit:<br>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br>
                <div>
                  <div class="im">
                    <blockquote type="cite">
                      <div dir="ltr">
                        <div class="gmail_extra"><br>
                        </div>
                        <div class="gmail_extra">2.- En un Mac OS:<br>
                          a.- el paquet valencià s'instal·la bé?<br>
                        </div>
                      </div>
                    </blockquote>
                  </div>
                  L'instal·lador "sembla" funcionar bé. No obstant això,
                  com pots veure a la imatge 1, amb l'instal·lador del
                  paquet de llengua apareix una aplicació que no
                  funciona (i que no tinc ni idea quina utilitat pot
                  tenir. Una vegada instal·lat i reiniciat el
                  LibreOffice, el programa apareix en valencià. <br>
                </div>
              </blockquote>
              <div><br>
                OK. No pateixo per l'aplicació aquesta. <br>
              </div>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                <div>
                  <div class="im"><br>
                    <blockquote type="cite">
                      <div dir="ltr">
                        <div class="gmail_extra"> b.- el LibreOffice
                          apareix en valencià?<br>
                        </div>
                      </div>
                    </blockquote>
                  </div>
                  Si, és comprova clarament al menú on diu "Ix del
                  LibreOffice".
                  <div class="im"><br>
                    <blockquote type="cite">
                      <div dir="ltr">
                        <div class="gmail_extra">c.- hi ha correcció
                          ortogràfica en un text definit en valència? si
                          n'hi ha segurament serà en català general.<br>
                        </div>
                      </div>
                    </blockquote>
                  </div>
                  De moment, no hi ha correcció ortogràfica.</div>
              </blockquote>
              <div><br>
                D'acord. Ja em lliga.  Mateix comportament que tinc a
                Windows.<br>
              </div>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                  <div class="im"><br>
                    <blockquote type="cite">
                      <div dir="ltr">
                        <div class="gmail_extra">d.- quina és la llengua
                          predeterminada del document? (apareix en la
                          barra d'estat, en la part inferior del
                          LibreOffice)<br>
                        </div>
                      </div>
                    </blockquote>
                  </div>
                  De manera "predeterminada", català, però pots
                  passar-la a català (valencià) sense cap problema. No
                  sé si és un problema de configuració com el cas
                  anterior, o bé un problema de desenvolupant.<br>
                </div>
              </blockquote>
              <div><br>
              </div>
              <div>Una pregunta, quin locale (o locales) tens el Mac de
                proves? si en tens més d'un, en quin ordre?<br>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    En català, español i english. Açò pot ser un problema, ja que al
    sistema OS X no existeix una llengua que siga català (valencià).<br>
    <blockquote
cite="mid:CAKaaSX8RVDRfFNWq4pA6s_mGf-K5mFf4dR9eHrSRWH409-2ryA@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div class="gmail_extra">
            <div class="gmail_quote">
              <div> <br>
              </div>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> <br>
                  Un altre comentari. La versió instal·lada és a 32 bits
                  però hi ha una versió de desenvolupament de 64 bits,
                  sense opcions de paquets de llengua. Això és normal?<br>
                </div>
              </blockquote>
              <div><br>
                Està previst que la versió 64 bits tingui paquets de
                llengua, però encara no s'han compilat. <br>
                <br>
              </div>
              <div>Joan Montané<br>
              </div>
            </div>
            <br>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
LibreOffice mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:LibreOffice@llistes.softcatala.org">LibreOffice@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Una salutació,
----------------------
Pau Sellés i Garcia
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pau.selles@josoc.cat">pau.selles@josoc.cat</a>
----------------------</pre>
  </body>
</html>