<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 10 de maig de 2013 13.37, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><div class="im">
    <div>Al 10/05/13 12:46, En/na Joan Montané
      ha escrit:<br>
    </div>
    </div><blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>Hola Pau,<div class="im"><br>
          <br>
          dispensa el retard, molta feina endarrerida i fronts obert, :(<br>
          <br>
          Entenc que el text que et mostra és del paquet, no pas del
          sistema. Pots provar si passa el mateix amb paquets d'altres
          llengües? (espanyol, francès)<br>
        </div></div>
      </div>
    </blockquote>
    He provat la versió en castellà i també passa. Ha de ser un bug dels
    instal·ladors. Obriré un altre bug (2 en un dia, vaja...).</div></blockquote><div><br>Gràcies,<br></div><div><br>no és un problema específic de la traducció català, argument també conegut com... pilotes fora, :D<br><br>
</div></div><br></div><div class="gmail_extra">si vols, envia els números de bug, o posa-m'hi en còpia, que així sabré quan se solucionen (si mai es fa)<br><br></div><div class="gmail_extra">Joan Montané<br></div><div class="gmail_extra">
<br><br></div></div>