<br><br><div class="gmail_quote">El 19 de març de 2013 10.56, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Gràcies Xavi, però el que no entenc és que si a la pàgina principal
    de LT hi ha unes instruccions per fer funcionar el LT a LibreOffice
    com a extensió, independentment dels moviments de LibreOffice/Java,
    als nostres paquets no vinguen instal·lats.<br>
    <br>
    "Supose" que l'equip de LT serà conscient del problema en Java i
    quant tinguen una solució, doncs fantàstic. I si no la trobem i no
    pot funcionar, doncs s'elimina de l'instal·lador.<br>
    <br>
    No sé si m'explique...<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
    <br></font></span></div></blockquote><div><br></div><div>Crec que sóc jo el que no m'he explicat :)</div><div><br></div><div>El LanguageTool funciona perfectament sobre el LibreOffice. Però que funcione perfectament no és equivalent a que siga possible que vinga "integrat per defecte" en el LibreOffice (tampoc dic que no es puga, no n'estic segur, però sospite que no).</div>

<div><br></div><div>No crec que LibreOffice vaja a retirar de manera immediata el suport a les extensions en Java [1], pel que LT continuarà funcionant durant temps, però tampoc crec que estiga en els plans de LibreOffice integrar una cosa feta totalment en Java dins del LibreOffice, quan el camí que s'està seguint (poc a poc) és canviar de Java a altres llenguatges (com Python).</div>

</div><div><br></div><div>[1] <a href="https://wiki.documentfoundation.org/Development/Java">https://wiki.documentfoundation.org/Development/Java</a></div><div><br></div>-- <br>< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> >