<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Al 19/03/13 11:05, En/na Xavi Ivars ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAPrYy1QLYRWYPV1taBdpFztu0sB7wAvu43B7cOLpaJDrKF4J4A@mail.gmail.com"
      type="cite"><br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">El 19 de març de 2013 10.56, Pau Sellés i
        Garcia <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span>
        ha escrit:
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> Gràcies Xavi, però el
            que no entenc és que si a la pàgina principal de LT hi ha
            unes instruccions per fer funcionar el LT a LibreOffice com
            a extensió, independentment dels moviments de
            LibreOffice/Java, als nostres paquets no vinguen
            instal·lats.<br>
            <br>
            "Supose" que l'equip de LT serà conscient del problema en
            Java i quant tinguen una solució, doncs fantàstic. I si no
            la trobem i no pot funcionar, doncs s'elimina de
            l'instal·lador.<br>
            <br>
            No sé si m'explique...<span class="HOEnZb"><font
                color="#888888"><br>
                <br>
              </font></span></div>
        </blockquote>
        <div><br>
        </div>
        <div>Crec que sóc jo el que no m'he explicat :)</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>El LanguageTool funciona perfectament sobre el LibreOffice.
          Però que funcione perfectament no és equivalent a que siga
          possible que vinga "integrat per defecte" en el LibreOffice
          (tampoc dic que no es puga, no n'estic segur, però sospite que
          no).</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>No crec que LibreOffice vaja a retirar de manera immediata
          el suport a les extensions en Java [1], pel que LT continuarà
          funcionant durant temps, però tampoc crec que estiga en els
          plans de LibreOffice integrar una cosa feta totalment en Java
          dins del LibreOffice, quan el camí que s'està seguint (poc a
          poc) és canviar de Java a altres llenguatges (com Python).</div>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div>[1] <a moz-do-not-send="true"
          href="https://wiki.documentfoundation.org/Development/Java">https://wiki.documentfoundation.org/Development/Java</a></div>
    </blockquote>
    Xavi, crec que també m'he explicat malamanet. No vull que LT
    s'integre en LibreOffice sinó en els nostres paquets de llengua, de
    la mateixa manera que integrem els nostres diccionaris, ja que
    funciona com extensió. Per això preguntava originàriament si som
    nosaltres els que decidim les extensions als paquets de català i
    valencià.<br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Una salutació,
----------------------
Pau Sellés i Garcia
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pau.selles@josoc.cat">pau.selles@josoc.cat</a>
----------------------</pre>
  </body>
</html>