<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Al 19/03/13 11:14, En/na Xavi Ivars ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAPrYy1R71B5fZAgj3428_sTte46U-XM06Om9Z3+wL6buBLogXQ@mail.gmail.com"
      type="cite"><br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">El 19 de març de 2013 11.08, Pau Sellés i
        Garcia <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span>
        ha escrit:<br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
            <div><br>
            </div>
            <div>
              <div class="h5">
                <blockquote type="cite"> </blockquote>
              </div>
            </div>
            Xavi, crec que també m'he explicat malamanet. No vull que LT
            s'integre en LibreOffice sinó en els nostres paquets de
            llengua, de la mateixa manera que integrem els nostres
            diccionaris, ja que funciona com extensió. Per això
            preguntava originàriament si som nosaltres els que decidim
            les extensions als paquets de català i valencià.<span
              class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
                <br>
              </font></span></div>
        </blockquote>
        <div><br>
        </div>
        <div>Ah, no t'havia entés :D</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>La cosa és que els paquets de llengua "són part" de
          LibreOffice, i només els genera per a Mac i Linux, mentre que
          en Windows [1] va tot integrat en un paquet (no hi ha "paquet
          de llengua"). Per això, tot i que els paquets de llengua
          semblen una cosa "separada" del LibreOffice al distribuir-se
          com a "extensió" per a Mac i Linux, realment són part del
          programa.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>[1] Fixa't com funciona la baixada per als usuaris de
          Windows: <a moz-do-not-send="true"
href="http://ca.libreoffice.org/baixada/?type=win-x86&lang=ca&version=4.0.1">http://ca.libreoffice.org/baixada/?type=win-x86&lang=ca&version=4.0.1</a></div>
      </div>
      -- <br>
      <br>
    </blockquote>
    Si, però la distinta o diferent manera de distribuir el programa  no
    contesta a la meua pregunta: de la mateixa manera que nosaltres
    fixem el nostre corrector i per tant no apareix a totes les versions
    de LibreOffice, és possible incorporar el LT a la nostra versió?<br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Una salutació,
----------------------
Pau Sellés i Garcia
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pau.selles@josoc.cat">pau.selles@josoc.cat</a>
----------------------</pre>
  </body>
</html>