<br><br><div class="gmail_quote">El 19 de març de 2013 11.08, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div><br></div><div><div class="h5"><blockquote type="cite">
    </blockquote></div></div>
    Xavi, crec que també m'he explicat malamanet. No vull que LT
    s'integre en LibreOffice sinó en els nostres paquets de llengua, de
    la mateixa manera que integrem els nostres diccionaris, ja que
    funciona com extensió. Per això preguntava originàriament si som
    nosaltres els que decidim les extensions als paquets de català i
    valencià.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
    <br></font></span></div></blockquote><div><br></div><div>Ah, no t'havia entés :D</div><div><br></div><div>La cosa és que els paquets de llengua "són part" de LibreOffice, i només els genera per a Mac i Linux, mentre que en Windows [1] va tot integrat en un paquet (no hi ha "paquet de llengua"). Per això, tot i que els paquets de llengua semblen una cosa "separada" del LibreOffice al distribuir-se com a "extensió" per a Mac i Linux, realment són part del programa.</div>

<div><br></div><div><br></div><div>[1] Fixa't com funciona la baixada per als usuaris de Windows: <a href="http://ca.libreoffice.org/baixada/?type=win-x86&lang=ca&version=4.0.1">http://ca.libreoffice.org/baixada/?type=win-x86&lang=ca&version=4.0.1</a></div>

</div>-- <br>< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> >