<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 14 de març de 2013 7.11, Pau Iranzo <span dir="ltr"><<a href="mailto:paulists@gmail.com" target="_blank">paulists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Molt xulo!</div></blockquote><div><br></div><div>el mèrit és de la gent màrqueting del LibreOffice,:)<br>
<br></div><div>Adjunto la versió que considero "candidata a final", amb el logo i adreça de SC, en pdf híbrid i odt. Reviseu-lo i feu els comentaris adients.<br><br></div></div>Joan Montané<br></div></div>