<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 12 de març de 2013 10.56, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br><div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div> <br></div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Aquest "punt volat", en quin sistema operatiu t'ha eixit?</blockquote><div><br></div></div><div>Al teclat de l'iPhone (teclat en castellà). Sé que és massa gros, però no he trobat encara altre.<span></span> </div>


</blockquote><div><br></div><div>el teclat de l'iOS6 té una bonica ela geminada de 3 caràcters si aguantes la tecla L uns segons, :)<br><br></div></div></div></div></blockquote></div><div>Només si tens el teclat en català, i per això has de tenir tot el sistema en català, cosa que descarte ja que el meu domini de l'anglés és mínim per utilitzar les aplicacions que no són traduïdes. I com no hi ha aplicacions a l'iPhone que no passen per l'Store, no tinc cap de les que utilitze que siguen en català ;)<span></span> </div>
</blockquote><div><br></div><div>Cert, només en el teclat català. No sóc usuari de Mac, no sé com va això d'enviar "suggeriments" a can Apple, però considero un bug que el teclat espanyol no tingui el punt volat (com a mínim). Igual que té la Ç i altres accents no espanyols, hauria de tenir el punt volat per permetre escriure manlleus catalans en espanyol. Cas típic: "Avinguda Paral·lel"<br>
<br></div><div>Joan Montané<br></div><div><br></div></div><br></div></div>