<br><br>El martes, 12 de marzo de 2013, Joan Montané  escribió:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">
El 12 de març de 2013 0.06, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="javascript:_e({}, 'cvml', 'pau.selles@josoc.cat');" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><br>
    - Per què el diccionari de sinònims no és "Diccionari de sinònims
    per a la llengua catalana 1.5.0"? D'aquesta manera mantindria la
    coherència amb els altres 2, cosa que podríem aplicar al de partició
    de mots (sempre que Jaume Ortalà estiguera d'acord).<div><br></div></div></blockquote><div><br></div><div>Perquè es fa fer fa uns anys i no hi ha, de moment, una versió nova. Quan es publiqui una versió nova es podrà canviar la descripció.</div>
</div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Hi no és podria crear una versió 1.5.0.1 amb la correcció del nom? Pense que no és un esforç enorme i que milloraria la imatge col•lectiva del projecte. </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div>
<br>Només un apunt, el 'bug' que provoca la no instal·lació dels diccionaris catalans a Mac i Linux només afecta a la versió 4.0.1, la 4.0.0 els instal·lava bé. Pau Sellés, pots confirmar-ho, això?</div><div><br>
</div></div></div></div></blockquote><div>Si, hi confirmaré quan arribe a casa i ho puga instal•lar. Joan, podries passar-me els enllaços de la versió 4.0.0 per així no haver de buscar-les?<span></span> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><br>Joan Montané<br>
</div></div></div></div></blockquote><div> </div><div> </div><div><br></div><div> </div><div> </div><br><br>-- <br>--------------------------------<div>Pau Sellés i Garcia</div><div><a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a></div>
<div>--------------------------------</div><br>