<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 12 de març de 2013 16.23, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">Hola Joan<br>
    <br>
    Adjunte la imatge de la versió 4 beta de LibreOffice. Efectivament
    el paquet de llengua introdueix una extensió que diu "Català:
    corrector ortogràfic, partició de mots i tesaurus (sinònims i termes
    relacionats) 2012.01.05 (ho he deixat marcat a la imatge adjunta).<br>
    <br></div></blockquote><div>Molt gràcies, és el comportament esperat. L'error s'ha introduït a la 4.0.1 i a la 4.0.2 (i també a la 3.6.6) ja funcionarà bé.<br> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Per tant el bug només afecta a la versió actual i caldrà corregir-ho
    a la següent.<br>
    <br></div></blockquote><div><br></div><div>Com deia, des d'ahir, ja està corregit, com a mínin a la part que ens afecta. La no instal·lació dels diccionaris catalans. Si vols provar-ho, pots fer-ho a partir de demà amb una de les contruccions disponibles disponible aquí<br>
<br><a href="http://dev-builds.libreoffice.org/daily/">http://dev-builds.libreoffice.org/daily/</a><br><br> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">

<div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Una pregunta: Perquè els diccionaris de castellà, anglés i francés
    estan a la versió en anglés (versió base) i el nostre no? Amb quin
    criteri és col·loquen a la versió base els diccionaris?<div><br></div></div></blockquote><br></div><div class="gmail_quote">A veure... fa algunes versions, s'instal·laven tots els diccionaris, de totes les llengües, sempre. Van haver-hi queixes, i es va decidir que cada equip de localització tries els diccionaris de llengües que volia instal·lar. En el cas del locale en-US, els diccionaris triats són anglès, francès i espanyol. Per això aquests són els diccionaris base a Mac.<br>
<br></div><div class="gmail_quote">Per a la 4.0.1, vaig retocar els diccionaris assignats en el paquet català (la selecció és comuna a Windows, Mac i Linux), la tria va ser: català, aragonès, espanyol, occità, francès i italià, vaig aprofitar també per fer retocar els diccionaris assignats al paquet espanyol (bàsicament afegir el català i l'occità), la tria va ser: espanyol, aragonès, català, francès, gallec, occità i portuguès. Fins aquí, tot perfecte. Problema? doncs resulta que en les plataformes Mac i Linux, hi ha un 'problema' amb la creació dels paquets de llengua, i només s'afegeix el primer diccionari definit, i com que a la llista de diccionaris estaven ordenats alfabèticament pel codi ISO, només s'instal·lava el diccionari aragonès, ignorant la resta de la selecció.<br>
<br></div><div class="gmail_quote">Si us fixeu, el diff [1], l'únic que fa és posar primer el diccionari català en el cas del paquet català, i el diccionari espanyol en el cas del paquet espanyol. La resta, ara per ara, s'ignoraran en crear els paquests de llengua de Mac i Linux.<br>
<br></div><div class="gmail_quote">Joan Montané<br><br></div><div class="gmail_quote"><br>[1] <a href="http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?id=09fa9ff842544f68f874e5b505b3e797c3767156">http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?id=09fa9ff842544f68f874e5b505b3e797c3767156</a><br>
</div><div class="gmail_quote"><pre><code>"es,an,ca,fr,gl,oc,pt-PT"</code></pre></div><br></div></div>