<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 12 de març de 2013 0.06, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><br>
    - Per què el diccionari de sinònims no és "Diccionari de sinònims
    per a la llengua catalana 1.5.0"? D'aquesta manera mantindria la
    coherència amb els altres 2, cosa que podríem aplicar al de partició
    de mots (sempre que Jaume Ortalà estiguera d'acord).<div class="im"><br></div></div></blockquote><div><br></div><div>Perquè es fa fer fa uns anys i no hi ha, de moment, una versió nova. Quan es publiqui una versió nova es podrà canviar la descripció.<br>
<br>Només un apunt, el 'bug' que provoca la no instal·lació dels diccionaris catalans a Mac i Linux només afecta a la versió 4.0.1, la 4.0.0 els instal·lava bé. Pau Sellés, pots confirmar-ho, això?<br><br>Joan Montané<br>
</div></div><br></div></div>