<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 11 de març de 2013 21.24, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><br><div class="im"><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div>Entenc que, en el teu Mac, si instal·les el LibreOffice
              i el paquet de llengua en valencià, *sense instal·lar cap
              extensió addicional*, no tens corrector ortogràfic.
              Correcte?<br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote></div>
    Efectivament. No tinc cap corrector ortogràfic instal·lat.<div class="im"><br></div></div></blockquote><div class="im">No he precissat prou la pregunta. Vols dir que no tens cap corrector ortogràfic català, oi? suposo que l'anglès sí.<br>

    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div class="gmail_extra">
          <div class="gmail_quote">
            <div>
            </div>
            <div>I, finalment, quin locale tens configurat al Mac?<br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Disculpa? Amb què et referixes amb locale configurat al Mac?<br>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div class="gmail_extra">
          <div class="gmail_quote">
            <div><br></div></div></div></div></blockquote></div></blockquote>Dispensa, és terminologia tècnica (i a més a més, linuxera). Quina llengua del sistema tens configurada al Mac?<br><br></div><div class="gmail_quote">
Joan Montané<br></div></div></div>