<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 11 de març de 2013 21.32, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:.<br>

            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><div class="im"><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra">
<div class="gmail_quote">
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote></div>
    No tinc instal·lat res, només allò que ve amb el programa de sèrie i
    allò que instal·la el paquet de llengua.<div class="im"><br></div></div></blockquote><div>Doncs això, els correctors ortogràfics anglès i francès els tens instal·lats, :)<br><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Personalment crec que hi ha un bug dels grossos, espere
    equivocar-me. Adjunte les imatges del LibreOffice per a Mac en
    anglés (instal·lador base), i en català (amb el paquet de llengua).
    El de la versió en valencià ja la tens.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
    <br></font></span></div></blockquote><div>Fa tota la pinta que l'encertes, :((((<br><br></div></div>El que és sorprenent és que el paquet català instal·li el corrector aragonès?! i el no pas el català.<br><br></div>
<div class="gmail_extra">Bé, ja tinc feina per investigar i reportar. Ara, segons sembla, els usuaris catalans de Mac han de baixar i instal·lar el corrector ortogràfic, partició de mots i sinònims de forma addicional, :((((<br>
<br>Gràcies per l'informe i la feina d'enviar les captures.<br></div></div>