<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 11 de març de 2013 22.51, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">><br><div><div class="h5">
><br>
</div></div>Si tu dies que és el bug jo m'ho crec :D<br>
<br></blockquote><div>hehehe,  ets confiat de mena, :)<br><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Dos comentaris:<br>
- Que s'arregle és fantàstic, però serà a la versió 4.0.2, per tant les<br>
versions anteriors encara tindran el bug, veritat?<br></blockquote><div><br></div><div>Sí, és clar. Els instal·ladors de versions anteriors no es canvien.<br> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

- Encara amb més raó pense que a la pàgina de les extensions de<br>
LibreOffice hauríem de tenir les extensions de sinònims i partició de<br>
mots i indicar que no cal, sempre que es tinga la versió en català<br>
/català-valencià que el porta "per defecte" (sempre que confirmem que<br>
així passa a la versió 4.0.2).<br> 
<br></blockquote><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Què us sembla?<br>
<div class="im HOEnZb"><br></div></blockquote><div class="h5">Sí, cap problema en afegir aquestes 2 extensions a la pàgina de LibreOffice. Quan tingui una estona m'hi poso, :)<br></div></div><br></div><div class="gmail_extra">
Joan Montané<br></div></div>