<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 11 de març de 2013 20.50, Pau Sellés i Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola Joan.<br>
<br>
Seguint els comentaris que t'he fet al fòrum adjunte la imatge de les<br>
extensions al LibreOffice per a Mac (edició en valencià). Sempre he<br>
suposat que les apareixen amb un clauer tancat són les del sistema i no<br>
apareix cap que diga "català", com si apareixen, per exemple, anglés,<br>
francés, aragonés i castellà.<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></blockquote><div><br></div><div>D'acord, ara ho veig clar i sabem de què estem parlant. Sembla que tenim un problema.<br></div><div>Sí, les extensions amb clauer tancat són les que s'instal·len amb el LibreOffice. A Windows, el català sí que s'instal·la.<br>
<br></div><div>Ara pregunto jo, :)<br><br></div><div>Entenc que, en el teu Mac, si instal·les el LibreOffice i el paquet de llengua en valencià, *sense instal·lar cap extensió addicional*, no tens corrector ortogràfic. Correcte?<br>
</div><div>Què passa si intal·les el LibreOffice i el paquet de llengau català general? Tens corrector ortogràfic? i de sinònims?<br></div><div>Què passa si no instal·les cap paquest de llengua? quins correctors ortogràfics tens?<br>
</div><div>I, finalment, quin locale tens configurat al Mac?<br><br></div><div>Joan Montané<br></div><div><br></div></div></div></div>