<div dir="ltr"><div><div>Ja he obert un bug<br><br><a href="https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=61754">https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=61754</a><br><br></div>Com a possible workarround definitiu, podríem canviar la traducció, "Figura" en comptes d'"Il·lustració". Altre programes d'edició fan servir aquest terme, i és prou estès en els llibres de ciències. De fet, hi ha un bug demanant el canvi a l'anglès també "Figure" per "Illutration".<br>
<br></div>Encara que decidíssim canviar a Figura, el bug hi és igualment, perquè no es pot usar el punt volat com a etiquetes.<br><br>Joan Montané<br><div><br><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">
El 1 de març de 2013 15.25, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

  

    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    Recupero un missatge molt antic (del 2010) que descriu un problema
    que ja donava per solucionat.<br>
    <br>
    L'error és que al Writer, en les llegendes de tipus "Il·lustració",
    no hi apareix el número al costat. Per exemple:<br>
    <img src="cid:part1.07060502.07070909@gmail.com" alt=""><br>
    El bug estava reportat a l'antic OpenOffice.org (ara Apache OO):
    <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=114050" target="_blank"><https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=114050></a><br>
    <br>
    No trobo l'equivalent al bugzilla del LibreOffice.<br>
    <br>
    Com comento en un dels meus missatges antics (copiats a sota), el
    workaround era fer servir el caràcter "<font size="3">ŀ</font>" en
    comptes dels dos caràcters "l·". Però la utilització del caràcter "<font size="3">ŀ</font>" no s'aconsella, o sia que caldria evitar-se.<br>
    <br>
    Em sona que el Jesús Corrius havia comentat que una de les primeres
    coses que va fer quan va néixer el Libreoffice va ser corregir
    aquest bug (potser ho vaig somniar?).<br>
    @jesús: a tu et sona?<br>
    <br>
    Com que donava per fet que ja estava solucionat, vaig tornar a
    canviar la "<font size="3">ŀ</font>" en un sol caràcter per la de
    dos caràcters "l·".<br>
    Però ara veig que l'error persisteix, no sé si és una regressió o
    mai no va arribar a estar solucionat.<br>
    <br>
    Any comments?<br>
    <br>
    [La conversa antiga de sota es llegeix de baix cap a dalt]<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <div><br>
      -------- Missatge original --------
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Assumpte:
            </th>
            <td>Re: [OpenOffice] Podeu confirmar aquest bug?</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Data: </th>
            <td>Wed, 06 Oct 2010 19:43:11 +0200</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">De: </th>
            <td>Jordi Serratosa <a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank"><jordis.lists@gmail.com></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">A: </th>
            <td>"Traducció al català de l'OpenOffice.org"
              <a href="mailto:openoffice@llistes.softcatala.org" target="_blank"><openoffice@llistes.softcatala.org></a></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      
      Ep<br>
      Com que aquest bug (<<a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050" target="_blank">http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050</a>>)

      no té pinta que el solucionin abans de la 3.3, he aplicat el
      "workaround" que comentava al meu missatge anterior (substituir el
      punt volat pel caràcter caràcter "<font size="3">ŀ</font>", només
      en aquest cas) i sembla que funciona als últims builds de proves.<br>
      <br>
      salut<br>
      jordi s<br>
      <br>
      El 22/08/2010 23:38, en/na Jordi Serratosa ha escrit:
      <blockquote type="cite">
        
        Ep<br>
        A Windows, Ooo Writer 3.2.1 veig el mateix que l'Albert.
        Òbviament és un bug.<br>
        No obstant, crec que qui ha escrit el bug veu una altra cosa:<br>
        "...it cuts the name in the 3rd caracter (·)..."<br>
        O sia que interpreto que ell veu:<br>
        Il· :<br>
        és a dir: se li talla a partir del punt volat i no li surt el
        número. Em sembla que ell fa servir la versió 3.1 (OOO310m1)<br>
        <br>
        Sia com sia, és un bug.<br>
        <br>
        Diria que el problema és que, al diàleg "Llegenda", el camp
        "Categoria"  no admet l'entrada d'un punt volat.<br>
        <br>
        En tot cas, un "workaround" seria fer servir el caràcter " <font size="3">ŀ</font> "
        
        
        
        és a dir, la ela i el punt volat en un sol caràcter. Aquest
        sí que s'admet al camp "Categoria".<br>
        <br>
        salut<br>
        jordi s<br>
        <br>
        <br>
        El 22/08/2010 22:14, en/na Albert Juhé Lluveras ha escrit:
        <blockquote type="cite">Cert, si poses una il·lustració, no apareix el
          número. En canvi amb un dibuix si.<br>
          <br>
          Adjunto una imatge on es veu.<br>
          <br>
          <div class="gmail_quote">El 22 d’agost de 2010 21:35, Jesús
            Corrius <span dir="ltr"><<a href="mailto:jesus@softcatala.org" target="_blank">jesus@softcatala.org</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050" target="_blank">http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050</a><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>

              <font color="#888888"><br>
                --<br>
                Jesús Corrius<br>
                <a href="http://www.corrius.org" target="_blank">http://www.corrius.org</a></font><br>
            </font></span></blockquote>
          </div>
        </blockquote>
      </blockquote>
    </div>
    <br>
  </div>

<br>_______________________________________________<br>
LibreOffice mailing list<br>
<a href="mailto:LibreOffice@llistes.softcatala.org">LibreOffice@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div><br></div>