<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    Recupero un missatge molt antic (del 2010) que descriu un problema
    que ja donava per solucionat.<br>
    <br>
    L'error és que al Writer, en les llegendes de tipus "Il·lustració",
    no hi apareix el número al costat. Per exemple:<br>
    <img src="cid:part1.07060502.07070909@gmail.com" alt=""><br>
    El bug estava reportat a l'antic OpenOffice.org (ara Apache OO):
    <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=114050"><https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=114050></a><br>
    <br>
    No trobo l'equivalent al bugzilla del LibreOffice.<br>
    <br>
    Com comento en un dels meus missatges antics (copiats a sota), el
    workaround era fer servir el caràcter "<font size="3">ŀ</font>" en
    comptes dels dos caràcters "l·". Però la utilització del caràcter "<font
      size="3">ŀ</font>" no s'aconsella, o sia que caldria evitar-se.<br>
    <br>
    Em sona que el Jesús Corrius havia comentat que una de les primeres
    coses que va fer quan va néixer el Libreoffice va ser corregir
    aquest bug (potser ho vaig somniar?).<br>
    @jesús: a tu et sona?<br>
    <br>
    Com que donava per fet que ja estava solucionat, vaig tornar a
    canviar la "<font size="3">ŀ</font>" en un sol caràcter per la de
    dos caràcters "l·".<br>
    Però ara veig que l'error persisteix, no sé si és una regressió o
    mai no va arribar a estar solucionat.<br>
    <br>
    Any comments?<br>
    <br>
    [La conversa antiga de sota es llegeix de baix cap a dalt]<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      -------- Missatge original --------
      <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">Assumpte:
            </th>
            <td>Re: [OpenOffice] Podeu confirmar aquest bug?</td>
          </tr>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">Data: </th>
            <td>Wed, 06 Oct 2010 19:43:11 +0200</td>
          </tr>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">De: </th>
            <td>Jordi Serratosa <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jordis.lists@gmail.com"><jordis.lists@gmail.com></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">A: </th>
            <td>"Traducció al català de l'OpenOffice.org"
              <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:openoffice@llistes.softcatala.org"><openoffice@llistes.softcatala.org></a></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      <meta content="text/html; charset=windows-1252"
        http-equiv="Content-Type">
      Ep<br>
      Com que aquest bug (<<a moz-do-not-send="true"
        href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050"
        target="_blank">http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050</a>>)

      no té pinta que el solucionin abans de la 3.3, he aplicat el
      "workaround" que comentava al meu missatge anterior (substituir el
      punt volat pel caràcter caràcter "<font size="3">ŀ</font>", només
      en aquest cas) i sembla que funciona als últims builds de proves.<br>
      <br>
      salut<br>
      jordi s<br>
      <br>
      El 22/08/2010 23:38, en/na Jordi Serratosa ha escrit:
      <blockquote cite="mid:4C7198EC.7030608@gmail.com" type="cite">
        <meta content="text/html; charset=windows-1252"
          http-equiv="Content-Type">
        Ep<br>
        A Windows, Ooo Writer 3.2.1 veig el mateix que l'Albert.
        Òbviament és un bug.<br>
        No obstant, crec que qui ha escrit el bug veu una altra cosa:<br>
        "...it cuts the name in the 3rd caracter (·)..."<br>
        O sia que interpreto que ell veu:<br>
        Il· :<br>
        és a dir: se li talla a partir del punt volat i no li surt el
        número. Em sembla que ell fa servir la versió 3.1 (OOO310m1)<br>
        <br>
        Sia com sia, és un bug.<br>
        <br>
        Diria que el problema és que, al diàleg "Llegenda", el camp
        "Categoria"  no admet l'entrada d'un punt volat.<br>
        <br>
        En tot cas, un "workaround" seria fer servir el caràcter " <font
          size="3">ŀ</font> "
        <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
          charset=windows-1252">
        <title></title>
        <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.2 (Win32)">
        <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        --></style>és a dir, la ela i el punt volat en un sol caràcter. Aquest
        sí que s'admet al camp "Categoria".<br>
        <br>
        salut<br>
        jordi s<br>
        <br>
        <br>
        El 22/08/2010 22:14, en/na Albert Juhé Lluveras ha escrit:
        <blockquote
          cite="mid:AANLkTimL-duhvpF6Nji7ke0x=pV7-nttR37E=QERE5i7@mail.gmail.com"
          type="cite">Cert, si poses una il·lustració, no apareix el
          número. En canvi amb un dibuix si.<br>
          <br>
          Adjunto una imatge on es veu.<br>
          <br>
          <div class="gmail_quote">El 22 d’agost de 2010 21:35, Jesús
            Corrius <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:jesus@softcatala.org">jesus@softcatala.org</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt
              0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204);
              padding-left: 1ex;"><a moz-do-not-send="true"
                href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050"
                target="_blank">http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114050</a><br>
              <font color="#888888"><br>
                --<br>
                Jesús Corrius<br>
                <a moz-do-not-send="true" href="http://www.corrius.org"
                  target="_blank">http://www.corrius.org</a></font><br>
            </blockquote>
          </div>
        </blockquote>
      </blockquote>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>