<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Al 23/02/2013 20:23, En/na Joan Montané
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAKaaSX_2Tdm6K8RqCzu48Z6GHUo8mOBegF_=nf57VgxibD1TyA@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr"><br>
        <div class="gmail_extra">Hola,<br>
          <br>
          comento entre paràgrafs.<br>
          <br>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <div class="gmail_quote">El 23 de febrer de 2013 17.40, Jordi
            Mas <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:jmas@softcatala.org" target="_blank">jmas@softcatala.org</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br>
              Dues coses:<br>
              <br>
              1) El nou corrector ortogràfic no troba cap error en la
              següent frase marcada com en llengua catalana:<br>
              <br>
              "Aixo és una proba"<br>
              <br>
            </blockquote>
             <br>
          </div>
          <div class="gmail_quote">La versió 4.0.1 te´, i tindrà, els
            diccionaris de la 4.0.0 i 3.x. Com comentava al correu
            anterior, vaig fer tard en enviar les noves versions i han
            entrat per a la 4.0.2. Com diu el Xavi, "aixo" i "proba" són
            mots que correctes que la versió anterior del corrector
            donava per vàlids, la nova crec que no.<br>
            <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    Ep<br>
    Això em fa pensar en una cosa relacionada que vaig comentar a la
    reunió: els diccionaris que s'instal·len "per defecte" amb el
    Libreoffice no es poden suprimir.<br>
    Això vol dir que tindrem la versió 2.3 (instal·lada per defecte) i
    la 2.5.0 (nova versió) del diccionari.<br>
    Segons vam comentar a la reunió, suposem que el LibreOffice primer
    comprova si el terme és correcte amb un diccionari i després amb
    l'altre.<br>
    En aquest cas d'"aixo" (sense accent), què passarà? Ens el marcarà
    com a error (segons la 2.5.0) o el marcarà com a correcte perquè el
    trobarà a la 2.3?<br>
    Com comentava a la reunió, segueixo pensant que això que els
    diccionaris per defecte no es puguin desinstal·lar pot ser
    contraproduent.<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
  </body>
</html>