<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 25 de gener de 2013 10.58, Xavi Ivars <span dir="ltr"><<a href="mailto:xavi.ivars@gmail.com" target="_blank">xavi.ivars@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">2013/1/25 Joan Montané <span dir="ltr"><<a href="mailto:joan@montane.cat" target="_blank">joan@montane.cat</a>></span><br>
<div class="gmail_quote"><div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr"><div><div><div>Bon dia,<br><br></div>s'ha publicat la RC2 del LibreOffice 4.0.<br><br>És important provar aquest versió perquè és la darrera abans de la versió definitiva.<br><br></div></div></div></blockquote>


<div><br></div></div><div>Algú sap perquè l'ajuda de la versió valenciana ocupa el doble que l'ajuda de la versió en català general?</div></div></blockquote><div><br></div><div>Ni idea Xavi, sembla que només passa en el paquet de l'ajuda Windows. La pregunta és, funciona bé? Vull dir, si instal·les el paquet es veu l'ajuda en valencià?<br>
<br></div><div>Demanaré això del pes al paquet Windows. Suposo que deu incloure també la versió general, o l'anglesa. El que no sé si seria per algun requeriment, o és un 'bug' en contruir el paquet d'ajuda. <br>
<br></div><div>Joan Montané<br></div><div><br><br><br><br><br></div></div><br></div></div>