<p>Ramon,</p>
<p>En gran part, estic estic d'acord amb tu, però als fulls de càlcul és habitual traduir les fórmules. Ara el que fem és traduir les noves fórmules, que són poques. A més, el LibO permet treballar amb el nom original o amb el nom traduït,  així tan usuaris nivells com avançats poden trobar-se a gust.</p>

<p>Si et serveix de consol, a l'Excel web de Microsoft, grec que al d'escriptori també,  hi ha una barreja de català, espanyol i anglès en el nom de les fórmules!!!</p>
<p>Joan Montané </p>