<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 26 de desembre de 2012 23:22, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><p>Ep<br>
De res, Joan Montané :D<br>
En aquestes cadenes, segurament el pootle indicarà un error de tags no respectats. Potser valdria la pena que, en les cadenes que eliminem les entrades repetides, hi posem un comentari dient que l'error de pootle és normal. Ara no sé quin és l'error exacte que apareixerà....</p>
</blockquote><div style>He fet una primera prova. Surt aquest [1] al pootle, que podem ignorar olímpicament, :)</div><div style><br></div><div style>Joan Montané</div><div style><br></div><div style>[1] <a href="https://translations.documentfoundation.org/ca/libo_help/translate.html#unit=28345594">https://translations.documentfoundation.org/ca/libo_help/translate.html#unit=28345594</a></div>
<div style><br></div></div></div></div>