<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    He instal·lat la Libo 4 beta2 en un Windows XP.<br>
    També he instal·lat el paquet d'ajuda.<br>
    Veig una cosa estranya a la pestanya "Índex" de l'ajuda.<br>
    3 exemples (n'hi ha més):<br>
    <img src="cid:part1.04060501.04040109@gmail.com" alt=""><br>
    <br>
    <img src="cid:part2.04020906.06010000@gmail.com" alt=""><br>
    <br>
    <img src="cid:part3.06070305.09050502@gmail.com" alt=""><br>
    <br>
    També passa en valencià.<br>
    NO passa en anglès.<br>
    <br>
    He buscat al Pootle algunes de les cadenes i no hi veig res estrany.<br>
    Potser el problema és que estan repetits i en anglès eren 2 entrades
    diferents. M'explico.<br>
    El primer exemple "control del botó d'opció":<br>
    És aquesta cadena:<br>
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="https://translations.documentfoundation.org/ca/libo_help/translate.html#unit=28345594"><https://translations.documentfoundation.org/ca/libo_help/translate.html#unit=28345594></a><br>
    Específicament, correspon a aquesta part de la cadena anglesa:<br>
    <tt>[...] </tt><tt><span class="highlight-html js-editor-copytext"><bookmark_value></span></tt><tt>radio
      button control</tt><tt><span class="highlight-html
        js-editor-copytext"></bookmark_value></span></tt><tt><span
        class="highlight-html js-editor-copytext"><bookmark_value></span></tt><tt>option
      button control</tt><tt><span class="highlight-html
        js-editor-copytext"></bookmark_value></span></tt><tt><span
        class="highlight-html js-editor-copytext"> [...]</span></tt><br>
    en català ha quedat:<br>
    <tt>[...] </tt><tt><bookmark_value>control del botó
      d'opció</bookmark_value><bookmark_value>control del
      botó d'opció</bookmark_value></tt><tt><span
        class="highlight-html js-editor-copytext"> [...]</span></tt><br>
    (i és correcte perquè les dues coses volen dir el mateix)<br>
    O sia, en català hi ha 2 entrades amb el mateix nom.<br>
    Podria ser la causa que faci que apareguin caràcters malmesos?<br>
    <br>
    Caldrà anar-ho controlant...<br>
    <br>
    L'altra cosa que he vist a l'ajuda és que no es mostren les imatges
    (icones, etc.), però això també passa amb l'anglès, o sia que
    interpreto que ja ho solucionaran.<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <br>
  </body>
</html>