<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 21 de desembre de 2012 23:44, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    Aquest glossari s'hauria d'eliminar o inhabilitar d'alguna manera,
    perquè fa més mal que bé...<br></div></blockquote><div><br></div><div style>Eliminat! Com a mínim ara no donarà indicacions errònies. Me desat una còpia en local. Quan pugui, pujo els fitxers del glossari sense cap cadena traduïda... serà qüestió d'anar fent...</div>
<div style><br></div><div style>Joan Montané</div></div></div></div>