<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 23 de desembre de 2012 16:23, Jordi Mas <span dir="ltr"><<a href="mailto:jmas@softcatala.org" target="_blank">jmas@softcatala.org</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">Hola,<br>
<br>
La versió del Recull en PO la tinc aquí:<br>
<br>
<a href="https://github.com/jordimas/translation-memory-builder/tree/master/recull" target="_blank">https://github.com/jordimas/<u></u>translation-memory-builder/<u></u>tree/master/recull</a><br>
<br></blockquote><div><br></div><div style>Pujat!!! [1]</div><div style><br></div><div style>Jordi, qualsevol del dos, :), la terminlogia generada de libo-ui és aquí [2], però només la puc baixar en format XLIFF. Si es pogués convertir a po, la podríem posar a [1] i es faria servir en tots els projectes. Es pot fer?</div>
<div style><br></div><div style>Joan Montané</div><div style><br></div><div style>[1] <a href="https://translations.documentfoundation.org/ca/terminology/">https://translations.documentfoundation.org/ca/terminology/</a></div>
<div style>[2] <a href="https://translations.documentfoundation.org/ca/libo_ui/pootle-terminology.po">https://translations.documentfoundation.org/ca/libo_ui/pootle-terminology.po</a></div><div style><br></div></div></div>
</div>