<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 23 de desembre de 2012 14:42, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><p>Gràcies Joan!<br>
Quin format tenia el glossari? .po?<br></p></blockquote><div style>sí, tenia un fitxer anomenat essential.po i un directori anomenat gnome amb un únic fitxer anomenat ca.po. Tinc còpia de tot.</div><div style><br></div><div style>
<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><p>
Ho dic pq potser de moment es podria pujar el recull en lloc del glossari que hi havia... Ja seria alguna cosa... El jordi mas va fer una versio .po del recull, o sigui que en principi no seria molta feinada...<br>
El que no sé és com utilitza el pootle el glossari: només l'oferex com a referència (seria bo)? S'utilitza per traduir cadenes noves? (no tan bo, pq hi ha termes del recull amb mes d'una traducció i, a més, tenen info de 'part of speech')</p>


<p></p></blockquote><div><br></div><div style>Llegint la documentació del pootle [1], podem atacar el tema de terminologia de diverses maneres. Cada projecte pot tenir un fitxer anomenat "pootle-terminologi.po", que es el pootle usarà per a suggerir els termes. Si no existeix aquest fitxer, i existeix el projecte "terminology", aleshores es faran servir els fitxers po que hi hagi en aquest projecte per a suggerir els termes en traduir els altres projectes. És a dir, al projecte "terminology" podem fotre-hi qualsevol fitxer po, i el Pootle ho farà servir per a suggerir els termes. He mirat diverses llengües al Pootle del Libo, i cadascuna pot tenir un terminology diferent, mireu, per exemple el cas francès [2], l'espanyol [3] o l'alemany [4].</div>
<div style><br></div><div style>Mentre no tenim contingut a "terminology", he creat de forma automatizada el fitxer "pootle-terminologi.po" al projecte "libo-ui".</div><div style><br></div><div style>
La configuració actual del Poolte no tradueix de forma automàtica els termes. Només els suggereix a títol orientatiu.</div><div style><br></div><div style>Joan Montané</div><div style><br></div><div style>[1] <a href="http://translate.sourceforge.net/wiki/pootle/adding_a_terminology_project">http://translate.sourceforge.net/wiki/pootle/adding_a_terminology_project</a></div>
<div style>[2] <a href="https://translations.documentfoundation.org/fr/terminology/">https://translations.documentfoundation.org/fr/terminology/</a></div><div style>[3] <a href="https://translations.documentfoundation.org/es/terminology/">https://translations.documentfoundation.org/es/terminology/</a></div>
<div style>[4] <a href="https://translations.documentfoundation.org/de/terminology/">https://translations.documentfoundation.org/de/terminology/</a></div></div></div></div>