<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    Aquest glossari s'hauria d'eliminar o inhabilitar d'alguna manera,
    perquè fa més mal que bé...<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Al 21/12/2012 23:06, En/na Joan Montané
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAKaaSX86Gzw-6wzys_jQQ_B+chcp=gHA0AAChxeRp9i5ZS0DTw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>Hola Jordi,</div>
        <div><br>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <div class="gmail_quote">El 21 de desembre de 2012 22:58,
            Jordi Mas <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:jmas@softcatala.org" target="_blank">jmas@softcatala.org</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><br>
              No sé quin us se'n fa d'aquest glossari però potser
              convindria que algú se'l mirés.<br>
              <br>
            </blockquote>
            <div><br>
            </div>
            <div style="">El glossari no el fem servir com a referència
              (em refereixo als traductors habituals del pootle). És un
              problema conegut. Precisament aquest tema el vam comentar
              l'altre dia amb en Serratosa.</div>
            <div style=""><br>
            </div>
            <div style="">El glossary del pootle ja era un problema a
              l'OOo i ara segueix sent-ho al LibO. Crec que l'origen bé
              del GNOME, d'on es van agafar els termes del glossary, fa
              mil anys, però no només pel català, si no vaig errat, fa
              ser per a totes les llengües. Comparteix que cal
              mirar-ho... però sempre hi ha feina amb el LibO... i es va
              postposant per més endavant, :((((</div>
            <div style=""><br>
            </div>
            <div style="">Afegir només, que també cal anar amb cura amb
              les traduccions suggerides per l'amaga server aquest dels
              nassos... de vegades apareixen traduccions valencianes.</div>
            <div style=""><br>
            </div>
            <div style="">Joan Montané</div>
            <div style=""><br>
            </div>
            <div style=""><br>
            </div>
            <div style=""><br>
            </div>
            <div style=""><br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
LibreOffice mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:LibreOffice@llistes.softcatala.org">LibreOffice@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/libreoffice</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>