<br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 12 de desembre de 2012 8:13, Pau Iranzo <span dir="ltr"><<a href="mailto:paulists@gmail.com" target="_blank">paulists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Bon dia!<div><br></div><div>He fet les modificacions a l'script per corregir això. Per desgràcia, ara per ara no trobe una manera clara de poder tractar aquests casos de forma 'genèrica'</div>
</blockquote><div><br> </div>Potser la idea següent ajudi a detectar cadenes conflictives. Ara... no sé si és molt complicat fer-ho.<br><br>Sigui A la cadena catalana, i B la seva adaptació, aleshores es pot fer el següent.<br>
<br>De A, treure els acceleradors A' i adaptar aquesta cadena sense acceleradors, sigui B' la cadena adaptada obtinguda.<br>De B, treure els acceleradors, sigui B'' aquesta cadena.<br><br>Si B' i B'' són iguals, no fem res. Però si B' i B'' són diferents, ens guardem la cadena original per revisar, ja que molt probablement, l'adaptació al valencià B tingui un error.<br>
<br>Joan Montané<br></div></div>