<br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El 10 de desembre de 2012 21:57, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<div> </div> <br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><div><div class="h5"><blockquote type="cite"><div class="gmail_extra">
<div class="gmail_quote"><div class="gmail_extra">
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote></div></div>
    Aquest era un problema conegut de l'adaptació...<br>
    Aquest també:<br>
<a href="https://translations.documentfoundation.org/ca_XV/libo_ui/translate.html#unit=28550932" target="_blank"><https://translations.documentfoundation.org/ca_XV/libo_ui/translate.html#unit=28550932></a><br>
    <br></div></blockquote><div>molt bo!!!! :DDDD<br><br></div></div><br></div>