<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.28.3">
</HEAD>
<BODY>
Els fitxers són el 01.po, 04.po i guide.po. Amb això, només haurà de quedar a dins del directori swriter de l'ajuda el fitxer guide.po amb coses pendents de traduir. La resta hauria d'estar bé.<BR>
<BR>
SAlut,<BR>
<BR>
Pau
</BODY>
</HTML>