<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><o:SmartTagType
 namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"/>
<!--[if !mso]>
<style>
st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
h3
        {mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:5.1pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:Arial;
        font-weight:bold;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {margin-top:1.4pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.4pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:Arial;}
span.EstilCorreuElectrnic18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
span.EstilCorreuElectrnic19
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:Arial;
        color:navy;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
 /* List Definitions */
 @list l0
        {mso-list-id:1602757394;
        mso-list-type:hybrid;
        mso-list-template-ids:1832268042 -347552684 67305475 67305477 67305473 67305475 67305477 67305473 67305475 67305477;}
@list l0:level1
        {mso-level-start-at:0;
        mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:-;
        mso-level-tab-stop:53.25pt;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:53.25pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Arial;
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@list l0:level2
        {mso-level-tab-stop:72.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level3
        {mso-level-tab-stop:108.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level4
        {mso-level-tab-stop:144.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level5
        {mso-level-tab-stop:180.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level6
        {mso-level-tab-stop:216.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level7
        {mso-level-tab-stop:252.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level8
        {mso-level-tab-stop:288.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level9
        {mso-level-tab-stop:324.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
-->
</style>

</head>

<body lang=CA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Bon dia,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>algú em sabria respondre aquesta consulta?<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Moltes gràcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<div>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><font color=navy><span
style='color:navy'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font><font
color=navy><span style='color:navy'> <br>
</span></font><font size=1 color=navy face=Arial><span style='font-size:7.5pt;
font-family:Arial;color:navy'>La informació inclosa en aquest missatge
electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o
destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no
se'n permet la reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al
remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o
impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><font size=3
face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt'>

<hr size=2 width="100%" align=center tabindex=-1>

</span></font></div>

<p class=MsoNormal><b><font size=2 face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;font-weight:bold'>De:</span></font></b><font size=2
face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'>
openoffice-bounces@llistes.softcatala.org
[mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org] <b><span style='font-weight:
bold'>En nom de </span></b>RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Enviat:</span></b> jueves, 12 de junio de
2008 10:46<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Per a:</span></b> <st1:PersonName w:st="on">Traducció
 al català de l'OpenOffice.org</st1:PersonName><br>
<b><span style='font-weight:bold'>Tema:</span></b> [OpenOffice] Dubtes ODBC</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Bon dia,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>estic traduint el fitxer shared\explorer\database.po i trobo
el fragment següent (en podeu consultar el context complet entrant a
l’ajuda del Base, entrada de l’índex queries/creating in design
view (Base)):<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p><b><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-weight:bold'>Date
fields</span></font></b> are represented as #Date# to clearly identify them as
dates. The date condition will be reproduced in the resulting SQL statement in
the following ODBC - compliant way:<o:p></o:p></p>

<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=245
 style='width:183.75pt'>
 <COL WIDTH=57><COL WIDTH=178>
 <tr>
  <td width=57 valign=top style='width:42.75pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Date<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=178 valign=top style='width:133.5pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>{D'YYYY-MM-DD'}<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width=57 valign=top style='width:42.75pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Date time<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=178 valign=top style='width:133.5pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width=57 valign=top style='width:42.75pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Time<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=178 valign=top style='width:133.5pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>{D'HH:MM:SS'}<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
</table>

<p style='margin-bottom:12.0pt'><font size=2 face=Arial><span style='font-size:
10.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>OpenOffice.org also
supports the following <b><span style='font-weight:bold'>Escape sequences</span></b>
known from ODBC and JDBC:<o:p></o:p></span></font></p>

<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=345
 style='width:258.75pt'>
 <COL WIDTH=56><COL WIDTH=279>
 <tr>
  <td width=56 valign=top style='width:42.0pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Date<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=279 valign=top style='width:209.25pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>{d 'YYYY-MM-DD'}<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width=56 valign=top style='width:42.0pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>Time<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=279 valign=top style='width:209.25pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>{t 'HH:MI:SS[.SS]'} - [ ] optional<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width=56 valign=top style='width:42.0pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>DateTime<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=279 valign=top style='width:209.25pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:1.4pt;margin-right:0cm;
  margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm'><font size=2 face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'} -
  [ ] optional<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
</table>

<p style='margin-bottom:12.0pt'><font size=2 face=Arial><span style='font-size:
10.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>Example: select {d
'1999-12-31'} from world.years<o:p></o:p></span></font></p>

<p><b><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-weight:bold'>Like
</span></font></b>Escape Sequence: {escape 'escape-character'}<o:p></o:p></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>Example: select *
from Item where ItemName like 'The *%' {escape '*'}<o:p></o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>The example will give
you all of the entries where the item name begins with 'The *'. This means that
you can also search for characters that would otherwise be interpreted as
placeholders, such as *, ?, _, % or the period.<o:p></o:p></span></font></p>

<p><b><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-weight:bold'>Outer
Join</span></font></b> Escape Sequence: {oj outer-join}<o:p></o:p></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>Example: select
Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}<o:p></o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>Em plantegen dubte
les qüestions següents: <o:p></o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p style='margin-left:53.25pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2'><![if !supportLists]><font
size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'><span style='mso-list:Ignore'>-<font
size=1 face="Times New Roman"><span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         
</span></font></span></span></font><![endif]>Què he de fer amb els elements que
hi ha entre claudàtors? Cal traduir-ne res?<o:p></o:p></p>

<p style='margin-left:53.25pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2'><![if !supportLists]><font
size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'><span style='mso-list:Ignore'>-<font
size=1 face="Times New Roman"><span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         
</span></font></span></span></font><![endif]>En els exemples què caldria
traduir?<o:p></o:p></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>Moltes gràcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font> <br>
<font size=1 face=Arial><span style='font-size:7.5pt;font-family:Arial'>La informació
inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament
al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us
informem que no se'n permet la reproducció o divulgació, i us preguem que ho
comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia
digital o impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>