<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><o:SmartTagType
 namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"/>
<!--[if !mso]>
<style>
st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
h3
        {mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:5.1pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:Arial;
        font-weight:bold;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {margin-top:1.4pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.4pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:Arial;}
p.example, li.example, div.example
        {margin-top:1.15pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.15pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Courier New";}
span.EstilCorreuElectrnic19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
span.EstilCorreuElectrnic20
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:Arial;
        color:navy;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=CA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Bon dia,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>alg˙ em sabria respondre aquesta consulta?<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Moltes grÓcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<div>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith RodrÝguez Vallverd˙</span></font><font color=navy><span
style='color:navy'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>└rea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font><font
color=navy><span style='color:navy'> <br>
</span></font><font size=1 color=navy face=Arial><span style='font-size:7.5pt;
font-family:Arial;color:navy'>La informaciˇ inclosa en aquest missatge
electr˛nic Ús confidencial i s'adreša exclusivament al destinatari o
destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no
se'n permet la reproducciˇ o divulgaciˇ, i us preguem que ho comuniqueu al
remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol c˛pia digital o
impresa. GrÓcies. </span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><font size=3
face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt'>

<hr size=2 width="100%" align=center tabindex=-1>

</span></font></div>

<p class=MsoNormal><b><font size=2 face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;font-weight:bold'>De:</span></font></b><font size=2
face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'>
openoffice-bounces@llistes.softcatala.org [mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org]
<b><span style='font-weight:bold'>En nom de </span></b>RODR═GUEZ i VALLVERD┌
Judith<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Enviat:</span></b> jueves, 12 de junio de
2008 9:57<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Per a:</span></b> <st1:PersonName w:st="on">Traducciˇ
 al catalÓ de l'OpenOffice.org</st1:PersonName><br>
<b><span style='font-weight:bold'>Tema:</span></b> [OpenOffice] Traducciˇ de
turner</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Bon dia a tothom,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>estic traduint el fitxer shared\explorer\database.po i hi
trobo el fragment segŘent (si en voleu consultar el context complet, podeu
entrar a l’ajuda del Base, apartat ADO databases (Base)):<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<h3><b><font size=3 face=Arial><span style='font-size:12.0pt'>Example URLs<o:p></o:p></span></font></b></h3>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>To connect to an
Access 2000 file, use the format:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=example><font size=2 face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt'>PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA
SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb<o:p></o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>To connect with a
name to a catalog on a Microsoft SQL server that has a name turner, enter:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=example><font size=2 face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt'>PROVIDER=sqloledb;DATA
SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First<o:p></o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>To access an ODBC
driver as a provider:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=example><font size=2 face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt'>DSN=SQLSERVER<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>El terme <i><span style='font-style:italic'>turner</span></i>
em tÚ totalment despistada i no aconsegueixo documentar-lo en cap font; alg˙ em
pot orientar sobre el seu significat o en coneix algun equivalent en catalÓ?<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Moltes grÓcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith RodrÝguez Vallverd˙</span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>└rea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font> <br>
<font size=1 face=Arial><span style='font-size:7.5pt;font-family:Arial'>La
informaciˇ inclosa en aquest missatge electr˛nic Ús confidencial i s'adreša
exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge
per error, us informem que no se'n permet la reproducciˇ o divulgaciˇ, i us
preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu
qualsevol c˛pia digital o impresa. GrÓcies. </span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>